Auteur: José van Campen

Mooiwaartscafé#2 in Amsterdam

Voor Mooiwaartscafé#2 vonden we een geweldige locatie: Garage Notweg in Amsterdam-Osdorp. Rond de 60 mensen brainstormden over slimme en betrouwbare werkwijzen voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Advisering in de geest van de Omgevingswet: met goede kaders, weinig vastgetimmerde regels en veel ruimte voor onverwachte initiatieven. Advisering die bestuurders helpt hun afwegingsruimte zo te benutten dat een goede omgevingskwaliteit ontstaat.

Verder lezen

Mooiwaartscafé#1 in Eindhoven

Rond de zestig mensen kwamen naar Mooiwaartscafe#1 in het Ketelhuis op Strijp-S. Een geweldige plek om te praten over de ambities van de Brainportregio, Brainport Avenue en Slowlane, de rol van het ontwerp en het ‘maken’ van ruimtelijke kwaliteit. Met een column van Hilde Blank; twee korte films over Slow Lane, de makers en de gebruikers, door Serge Calon; en twee rondetafelgesprekken onder

Verder lezen

presentatie Q-factor

Tijdens de manifestatie ‘Hitte in de Delta’ nam Tjeerd Dijkstra het eerste exemplaar van ons onderzoek Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland in ontvangst. In zijn dankwoord gaf hij een aantal ideeën om kwaliteitsbegeleiding van ruimtelijke projecten beter te regelen. Hij ziet daarbij een rol weggelegd voor kwaliteitsteams in samenwerking met stadsarchitecten en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit – en voor een nieuw

Verder lezen

interview Omgevingswet

“De ambities van de Omgevingswet zijn hoog. Minder regels, meer flexibiliteit, snellere procedures. Het is nu aan de Tweede Kamer om te oordelen of al die beloftes waargemaakt kunnen worden met de concept-Omgevingswet. Gebiedsontwikkeling.nu peilt alvast de meningen in het veld, onder andere bij zelfstandig planoloog José van Campen.”  Lees het interview op Gebiedsontwikkeling.nu.

Verder lezen

reactie Omgevingswet

“Mooiwaarts is positief gestemd over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet maar vindt dat ‘goede omgevingskwaliteit’ nog concreter kan worden uitgewerkt.” Ik schreef de reactie van Mooiwaarts die vandaag naar alle fracties van de Tweede Kamer is verstuurd. Mooiwaarts doet hierin vier aanbevelingen, die worden uitgewerkt in zeven wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel. Klik hier voor de tekst van de reactie.

Verder lezen

Voorbeelden Atelier ZZ

In 2013 was ik secretaris van het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ. In november 2013 presenteerden we onze rapportage. De onderzoeksvraag was hoe het ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland en welke rol de regelgeving hierbij speelt. Een van de conclusies was dat het NL planningstelsel gebaseerd is op controle, het uitsluiten van risico’s

Verder lezen

Omgevingskwaliteit en ruimte

Omgevingskwaliteit en ruimte is een boek over schoonheid, welstand en ruimtelijke kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Welstandstoezicht, beeldkwaliteit, bestemmingsplannen en structuurvisies komen aan de orde. Ook de relatie tussen ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de aanbestedingswetgeving wordt behandeld. ‘Omgevingskwaliteit en ruimte’ geeft niet alleen inzicht in de geschiedenis en de stand van zaken, maar behandelt ook de discussie over toekomstgericht ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Verder lezen