reactie Omgevingswet

“Mooiwaarts is positief gestemd over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet maar vindt dat ‘goede omgevingskwaliteit’ nog concreter kan worden uitgewerkt.” Ik schreef de reactie van Mooiwaarts die vandaag naar alle …

Voorbeelden Atelier ZZ

In 2013 was ik secretaris van het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ. In november 2013 presenteerden we onze rapportage. De onderzoeksvraag was hoe het ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke …